Prekių krepšelis

Paskambinkite mums: +370 46 216100

Nemokamas pristatymas užsakant internetu nuo 499

I – V: 8:00 – 17:00        info@adrijus.lt

 

Nemokamas pristatymas užsakant internetu nuo 499

Naršyti

Reikia pagalbos?

Paskambinkite mums: +370 46 216100

Sekite mus

PROFI CLUB taisyklės

Klubo programos PROFI CLUB Adrijus taisyklės

Klubo programa PROFI CLUB Adrijus yra kaupiamoji premijų programa, leidžianti jos nariams pigiau pirkti UAB „Adrijus“ prekes ir paslaugas, naudotis papildomomis paslaugomis ir privilegijomis.

1. BENDRA INFORMACIJA

1.1 Klubo programą administruoja UAB „Adrijus“, įmonės kodas 300660319 , adresas Kuosų g. 20-65, LT-91187 Klaipėda, Lietuva (toliau tekste – „Administratorius“).

1.2 Klubo programa PROFI CLUB Adrijus veikia Lietuvos ir Europos teritorijoje, kur įmonė UAB „Adrijus“ vykdo savo komercinę veiklą.

1.3 Programos nariu gali tapti bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, užsiimantis komercine veikla, užpildęs anketą pagal įmonės reikalavimus ir gavęs klubo kortelę.

1.4 Norėdami dalyvauti PROFI CLUB programoje, turite užsiregistruoti kaip narys įmonės puslapyje www.adrijus.lt/profi-club. Suinteresuotas asmuo, užpildęs Klubo programos nario anketą, gauna klubo kortelę (klubo kortelė išduodama nemokamai). Programos nariai, gyvenantys už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų, gauna interaktyvią mobiliojo klubo kortelę.

1.5 Klubo programos nariai gauna UAB „Adrijus“ įmonės privilegijas: nuolaidas prekėms, specialias paslaugų teikimo sąlygas, papildomas informacines paslaugas, prieiga prie uždaros grindų profesionalų bendruomenės.

1.6 Kiekvienam PROFI CLUB programos nariui sukuriama asmeninė premijos sąskaita. Pirkdamas ir dalyvaudamas PROFI CLUB akcijose narys kaupia premijos taškus. Premijos taškas yra būsimo pirkimo nuolaidos apskaitos vienetas. Premijos taškais galite sumokėti kito pirkinio dalį 1 premijos taškas = 1 EURAS. Nuolaida gali būti ne didesnė kaip 30% mokėtinų prekių kainos.

2. Įgaliojimo būdai klubo programoje:

2.1 Norėdami išleisti premijos taškus pagal Klubo programą, turi būti nustatytas narys. Identifikavimas atliekamas šiais būdais:

2.2 Pateikus Klubo kortelę;

2.3 Pateikus mobiliają klubo kortelę;

Norėdami kaupti premijas pagal Klubo programą, leidžiama naudoti papildomus identifikavimo metodus:

2.4 Mobiliojo telefono numerio ar Klubo kortelės numerio pranešimas UAB „Adrijus“ atsakingam asmeniui;

2.5 Įvedant mobiliojo telefono numerį ar klubo kortelės numerį įmonės tinklalapyje ar „Facebook“ puslapyje.

3. Premijų rūšys, jų kaupimo ir naudojimo sąlygos:

3.1 Pagal Klubo programą premijos taškai įskaitomi į Klubo kortelę, kuri gali būti naudojama vėliau įsigyjant įrankius, medžiagas, darbo drabužius ar grindų dangas įmonėje UAB “Adrijus”.

3.2. Yra 2 premijų rūšys, kurios skiriasi kaupimo ir naudojimo prasme:

Reguliarios Premijos taškai visada skiriamos už prekių pirkimą iš UAB “Adrijus”.

Papildomos premijos taškai įskaitomi greta įprastų premijos taškų už pirkinius, vykdant rinkodaros ir reklamines kampanijas, už papildomų klubo programos narių atvedimą ir jų veiksmus arba UAB „Adrijus“ iniciatyva kaip papildomą pirmenybę turinčiam klubo programos nariui.

3.3. Premijos taškai gali būti skiriami už bet kokių prekių pirkimą.

3.4. Premijos taškais galite sumokėti iki 30% bet kokių UAB „Adrijus“ gaminių, įrankių, darbo drabužių, medžiagų ar grindų dangų kainos arba pirkti specialius produktus skirtus klubo programai.

Nuolaidų schema:

1. Nuolaidos iki 20% su klubo kortele nuo mažmeninės kainos + galite gauti iki 30 proc. nuolaidą nuo nuolaidų kainų su premijų taškais.

2. Vienas taškas = Vienas Euras yra premijos vienetas už pirkinius.

3. Kiekvieno pirkimo suma premijos taškų forma įrašoma į klubo kortelę. Už kiekvieną 100 eurų

2. KLUBO PROGRAMOS SĄLYGOS
2.1. Registracija klubo programoje

2.1.1. Asmenys gali tapti klubo programos nariais, užpildę klubo programos nario anketą (toliau – Anketa), susipažinę su Taisyklėmis ir su jomis sutikę, sutikę su asmens duomenų tvarkymu Taisyklių 3.6.1.1. – 3.6.1.6. p. nurodytais tikslais ir šiuos dokumentus pateikę interneto svetainėje www.adrijus.lt/profi-club.
2.1.2. Organizatorius turi teisę netvirtinti asmens registracijos dalyvauti klubo programoje, jei Anketa arba sutikimas su asmens duomenų tvarkymu užpildyti nepilnai arba neteisingai.
2.1.3. Programos nario statusas suteikiamas tik po to, kai Administratorius pateikia patvirtinimą bent vienu iš šių būdų:

2.1.3.1. SMS žinute, siunčiama Nario Anketoje nurodytu telefono numeriu; 
2.1.3.2. Elektroniniu paštu, nurodytu Nario Anketoje;

2.2. PROGRAMOS BENDROSIOS SĄLYGOS
2.2.1. Išreikšdamas norą dalyvauti Klubo programoje vienu iš Taisyklių 2.1.1. punkte nurodytų būdų, Narys sutinka su šiose Taisyklėse pateiktomis dalyvavimo klubo programoje sąlygomis.
2.2.2. Organizatorius turi teisę laikinai sustabdyti ar nutraukti Klubo programą. Apie Klubo programos laikiną sustabdymą ilgesniam nei 14 dienų laikotarpiui ir Klubo programos nutraukimą, išskyrus, kai tokius sprendimus Organizatorius priima dėl techninių priežasčių ar Organizatoriui privalomų teisės aktų, Organizatorius informuoja Klubo programos Narį prieš pakankamą laikotarpį nurodytu elektroniniu paštu ir/ar sms žinute nario anketoje nurodytais kontaktais.
2.2.3. Narys, siekdamas naudotis Klubo programos suteikiamomis galimybėmis, turi Administratoriui pateikti teisingus duomenis apie save. Jeigu Narys neatnaujina duomenų (pvz., nenurodo pasikeitusio telefono numerio, adreso, ar kitų duomenų), Klubo programa šio Nario atžvilgiu gali neveikti taip, kaip tikisi Narys ir kaip įsipareigoja Administratorius. Apie duomenų pasikeitimą Narys turėtų informuoti Klubo programos Administratorių Taisyklėse nurodytais jo kontaktais.
2.2.4. Gavęs tinkamai užpildytą Klubo programos Nario Anketą ir sutikimą su asmens duomenų tvarkymu vienu iš Taisyklių 2.1.1. punkte nurodytų būdų, Klubo programos Administratorius išsiunčia Nariui pradedančiojo rinkinį, kurį sudaro informacija apie Klubo programą, Klubo programos taisyklės, prizų katalogas, reklaminė medžiaga, kita Administratoriaus nustatyta informacija.

2.3. PROGRAMOS TAŠKŲ SISTEMA IR PRIZAI
2.3.1. Klubo programos premijos taškai (toliau – Taškai) skaičiuojami pagal UAB „Adrijus“ siūlomų produktų įsigijimą, patvirtinant sąskaitų kopijomis, kurias Narys atsiunčia Administratoriui pareikalavus. Taškai kaupiami Administratoriaus tvarkomoje Nario sąskaitoje.
2.3.2. Produktų sąrašas yra pateikiamas interneto svetainėje www.adrijus.lt arba kataloguose, produktų sąrašas atnaujinamas Organizatoriaus.
2.3.3. Klubo programos Nariui už produktų įsigijimą suteikiamų Taškų skaičius yra:

100 € (bruto) = 1 taškas.

2.3.4. Surinkęs pakankamą Taškų sumą, Narys gali panaudoti dalį ar visus Taškus kaip papildomą nuolaidą iki 30% įsigyjant UAB „Adrijus” siulomus produktus. UAB @Adrijus produktų katalogas yra pateikiamas interneto svetainėje www.adrijus.lt arba atsiunčiamas privačiai.
2.3.5. Jeigu Narys grąžina pirktus produktus, jis negauna nė vieno Taško atitinkamai grąžintų produktų vertei. Jeigu produktai grąžinami po taškų suteikimo, Taškai atitinkamai grąžintų produktų vertei yra anuliuojami. Narys informuoja Administratorių apie produktų, už kuriuos buvo suteikti Taškai, grąžinimą per vieną mėnesį nuo produkto grąžinimo.
2.3.6. Taškai Klubo programos Nariui skiriami tik pateikus tinkamai sudarytus produktų įsigijimo dokumentus. Programos Administratorius ir/ar Organizatorius turi teisę atsisakyti priimti Klubo programos nario siunčiamus dokumentus, jeigu juose neatsispindi pilni ir tikslūs duomenys, tokie kaip pardavėjo duomenys (vardas, pavardė / įmonės pavadinimas, adresas), pirkėjo duomenys (vardas, pavardė / įmonės pavadinimas, adresas), sąskaitos numeris, pardavimo data, produktų pavadinimai, produktų kiekiai, suma neto, suma bruto. Jeigu Administratorius pagrįstai įtaria, kad pirkimą patvirtinančiame dokumente išvardinti produktai nėra originalūs UAB „Adrijus įmonės produktai, Organizatorius turi teisę atsisakyti skirti Taškus už šiuos produktus.
2.3.7. Klubo programos Narių surinkti Taškai galioja visus kalendorinius metus, kuriais buvo įsigyti pirkiniai, ir dar 2 (dvejus) paskesnius metus. Pasibaigus šiam laikotarpiui, visi nepanaudoti Taškai anuliuojami. Taškų panaudojimo laikotarpis skaičiuojamas nuo produktų įsigijimo dokumentuose nurodytos produkto įsigijimo dienos, o ne nuo Administratoriaus taškų suteikimo dienos.
2.3.8. Jeigu Klubo programa būtų nutraukiama, Klubo programos Nariai turės teisę iškeisti Taškus į nuolaidą ar prizus per vieną mėnesį nuo Klubo programos pasibaigimo dienos. Pasibaigus šiam laikotarpiui, bet kurie neiškeisti Taškai bus anuliuojami.
2.3.9. Nuolaidos pritaikymui ir gavėjo nustatymui Narys turi užpildyti nuolaidos formą pateiktą Administratoriaus.
2.3.10. Gavęs nuolaidos pritaikymo formą, Administratorius atnaujina Klubo programos Nario sąskaitą, atskaitydamas atitinkamą Taškų sumą.

2.3.11. Per Taisyklėse nustatytą terminą nepanaudoti Taškai arba prizai į pinigus nekeičiami.

3. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
3.1. Bendrosios nuostatos

3.1.1. Tvarkydama duomenų subjektų asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys) UAB „Adrijus“ įmonės kodas 300660319 , buveinė Kuosų g. 20-65, LT-91187 Klaipėda, Lietuva, (toliau  teksto dalyje apie asmens duomenų apsaugą taip pat – Valdytojas) laikosi visų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, kompetentingų institucijų nurodymų, taip pat UAB „Adrijus“ nustatytų standartų ir procedūrų, užtikrinančių kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai bei saugiai.
3.1.2. Valdytojas yra paskyręs už asmens duomenų apsaugą atsakingą asmenį, kurį, kilus klausimų ar norint teikti prašymus, galite pasiekti nurodytais kontaktais: el. paštas proficlub@adrijus.lt, tel. numeris +370 639 67497.
3.1.3. Valdytojas pripažįsta, kad Asmens duomenų apsauga yra svarbi jo klientams ir partneriams bei kitiems duomenų subjektams, ir įsipareigoja gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.
3.1.4. Tais atvejais, kai Klubo programos Narys yra fizinis asmuo, taip pat kai Narys Organizatoriui arba Administratoriui pateikia savo įgaliotų atstovų ar darbuotojų asmens duomenis, jų asmens duomenų tvarkymui yra taikomos šios Taisyklių nuostatos, susijusios ir su asmens duomenų tvarkymu. Jos kartu yra ir Organizatoriaus, kaip asmens duomenų valdytojo, privatumo pranešimas jo duomenų subjektams.
3.2. Pateikdamas Anketą Narys:
3.2.1. kartu patvirtina, kad pateikiami asmens duomenys yra teisingi, tikslūs ir įsipareigoja jiems keičiantis nedelsiant juos atnaujinti;
3.2.2. kartu patvirtina, kad Anketoje nurodyti jo atstovo asmens duomenys perduodami teisėtai ir jo atstovai yra informuoti apie tai;
3.2.3. įsipareigoja nedelsiant savo atstovus supažindinti su šiose Taisyklėse nurodyta informacija apie jų asmens duomenų tvarkymą.
3.3. Registruodamasis dalyvauti PROFI CLUB Adrijus klubo programoje, savo ir atstovų asmens duomenis Narys pateikia savanoriškai. Organizatorius ir Administratorius juos privalo tvarkyti Taisyklių 3.6.1. punkte nurodytais tikslais tam, kad galėtų užtikrinti Nario dalyvavimą Klubo programoje, suteikti Nariui Klubo programos privalumus (įskaitant individualizuotų rinkodaros pranešimų patiekimą), nuolaidas, pateikti informaciją apie Produktus, už kuriuos gali būti skiriami Taškai bei kitą su Programos vykdymu susijusią informaciją, taip pat kad galėtų užtikrinti Nario ir jo šeimos narių bei kitų asmenų vykimą į keliones, galimybę Klubo programos Nariams dalytis nuotraukomis ir kurti bendruomenę. Narys neprivalo Organizatoriui duoti sutikimo tvarkyti jo asmens duomenis nurodytais tikslais, tačiau Nariui nepateikus asmens duomenų, Organizatorius negalės Nario užregistruoti dalyvauti Klubo programoje.
3.4. Narys turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Taisyklių 3.6.1. punkte nurodytais tikslais (išskyrus tvarkymą gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo tikslu), taip pat atšaukti savo duotą sutikimą be jokių apribojimų. Sutikimo atšaukimas nedarys poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Nariui pareiškus, kad jis nesutinka, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys arba atšaukus duotą sutikimą, jo dalyvavimas Klubo programoje nutraukiamas nesutikimo pareiškimo arba sutikimo atšaukimo dieną, o sukauptus Taškus Narys turi teisę panaudoti per 30 dienų nuo savo dalyvavimo Klubo programoje nutraukimo. Pasibaigus nurodytam terminui nepanaudoti Taškai bus anuliuojami.
3.5. Nario atstovas dėl su jo konkrečiu atveju susijusių priežasčių turi teisę nesutikti su jo asmens duomenų tvarkymu. Tokiu atveju Organizatorius apie tai informuoja Narį, kuris įsipareigoja Organizatoriui padėti įvertinti ir nuspręsti, ar toks Nario atstovo nesutikimas yra pagrįstas ir ar Nario atstovo duomenų tvarkymui nėra įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Nario atstovo interesus bei teises.

3.6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
3.6.1. Organizatorius (Valdytojas) asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

3.6.1.1. PROFI CLUB Adrijus klubo programos organizavimas ir vykdymas;
3.6.1.2. Tiesioginė rinkodara;
3.6.1.3. PROFI CLUB Adrijus klubo programos narių bendruomenės skatinimas;
3.6.1.4. Atsiliepimų apie Klubo programą pateikimas;
3.6.1.5. Kelionių organizavimas;
3.6.1.6. Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas.

3.6.2. Administratorius asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

 1. PROFI CLUB Adrijus klubo programos vykdymas;
  3.6.2.2. Tiesioginė rinkodara;
  3.6.2.3. PROFI CLUB Adrijus klubo programos narių bendruomenės skatinimas;
  3.6.2.4. Atsiliepimų apie Klubo programą pateikimas;
  3.6.2.5. Kelionių organizavimas;
  3.6.2.6. Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas.

3.7. DUOMENŲ SUBJEKTŲ KATEGORIJOS IR ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI
3.7.1. Asmens duomenų subjektų kategorijos, kurių Asmens duomenys yra renkami Valdytojo:

3.7.1.1. PROFI CLUB Adrijus klubo programos nariai fiziniai asmenys;
3.7.1.2. PROFI CLUB Adrijus klubo programos narių atstovai fiziniai asmenys;
3.7.1.3. Aukščiau nurodytų asmenų šeimos nariai ir tretieji asmenys (tik Taisyklių 3.6.2.3. ir 3.6.2.5. p. nurodytais tikslais).

3.7.2. Asmens duomenų šaltiniai:

3.7.2.1. Asmens duomenys gaunami iš duomenų subjekto – Klubo programos Nario;
3.7.2.2. Asmens duomenys gaunami iš duomenų subjekto – Klubo programos Nario šeimos narių ir trečiųjų asmenų (tik Taisyklių 3.6.2.3. ir 3.6.2.5. p. nurodytais tikslais);
3.7.2.3. Asmens duomenys gaunami ne iš duomenų subjekto, kai registruojantis dalyvauti Klubo programoje yra nurodomi Nario atstovo Asmens duomenys;

3.8. VALDYTOJO TVARKOMI ASMENŲ DUOMENYS
3.8.1. Valdytojo organizuojamos Klubo programos narių tvarkomi Asmens duomenys: vardas ir pavardė, PROFI CLUB Adrijus klubo nario numeris, veiklos adresas, el. paštas, telefono numeris, duomenys apie įsigytus iš UAB „Adrijus“ produktus, Klubo programoje surinktus premijos taškus ir panaudojimus nuolaidoms.
3.8.2. Klubo programos Nario atstovo tvarkomi Asmens duomenys: vardas ir pavarė, veiklos adresas, el. paštas, telefono numeris.

3.9. DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAI
3.9.1. Sutikimas, kai Organizatorius ir Valdytojas Klubo programos Nario (fizinio asmens) ir jo šeimos narių ar trečiųjų asmenų Asmens duomenis tvarko PROFI CLUB Adriju klubo programos organizavimo ir vykdymo, tiesioginės rinkodaros, PROFI CLUB Adrijus klubo programos narių bendruomenės skatinimo, atsiliepimų apie Klubo programą pateikimo, kelionių organizavimo tikslais;
3.9.2. Organizatoriaus teisėti interesai, kai Organizatorius ir Valdytojas tvarko Klubo programos Nario atstovo Asmens duomenis.

3.10. TVARKOMŲ DUOMENŲ GAVĖJAI
3.10.1. Organizatoriaus ir Administratoriaus tvarkomų Asmens duomenų gavėjai:

3.10.1.1. Organizatoriaus darbuotojai;
3.10.1.2. Administratoriaus darbuotojai;
3.10.1.3. Organizatoriaus pasitelkti duomenų tvarkytojai, kurie teikia Organizatoriui paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Asmens duomenis Organizatoriaus, kaip duomenų valdytojo, vardu;
3.10.1.4. Valstybinė mokesčių inspekcija;
3.10.1.5. Duomenų prieglobos, ryšio, naujienlaiškių siuntimo paslaugų teikėjai, prizų, įsigyjamų už PROFI CLUB Adrijus klubo programos taškus, pardavėjai, pervežimo paslaugų teikėjai, kiti Organizatoriui ir Administratoriui paslaugas teikiantys (atliekantys darbus) asmenys.

3.11. DUOMENŲ TVARKYMO TERMINAI
3.11.1. Asmens duomenys yra tvarkomi ne ilgiau nei būtina kiekvienam konkrečiam tikslui pasiekti:

3.11.1.1. PROFI CLUB Adrijus klubo programos organizavimo ir vykdymo tikslu – tol, kol duomenų subjektas yra Klubo programos narys ir 6 mėnesius po to arba tol, kol atšaukia savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
3.11.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu – tol, kol duomenų subjektas yra Klubo programos narys ir 6 mėnesius po to arba tol, kol atšaukia savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
3.11.1.3. PROFI CLUB Adrijus klubo programos narių bendruomenės skatinimo tikslu – tol, kol duomenų subjektas yra Klubo programos narys ir 6 mėnesius po to arba tol, kol atšaukia savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
3.11.1.4. Atsiliepimų apie Klubo programą pateikimo tikslu – tol, kol duomenų subjektas yra Klubo programos narys ir 6 mėnesius po to arba tol, kol atšaukia savo sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo;
3.11.1.5. Kelionių organizavimo tikslu – iki kelionės pabaigos ir 1 mėnesį po jos.

3.12. DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS
3.12.1. Narys ir jo atstovai, taip pat Nario šeimos nariai ir tretieji asmenys, kaip duomenų subjektai, turi teisę prašyti, kad Organizatorius leistų susipažinti su jų tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.
3.12.2. Teisė reikalauti ištrinti duomenis, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą ir teisė nesutikti su duomenų tvarkymu nėra absoliučios ir šios Taisyklės bei teisės aktai numato papildomų sąlygų jų įgyvendinimui.
3.12.3. Manant, kad galimai nesilaikoma asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, galima bet kada kreiptis į Organizatorių (tiesiogiai arba per Administratorių) bet kuriuo patogiu būdu www.adrijus.lt užpildant užklausos formą arba į šiose Taisyklėse nurodytais Organizatoriaus arba Administratoriaus kontaktais. Duomenų subjektų prašymus nagrinėja ir prašymus dėl jų priima Organizatorius. Administratoriui pateiktas prašymas visais atvejais bus perduotas Organizatoriui.
3.13. Nepavykus išspręsti klausimo su Organizatoriumi, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Nemokamas pristatymas užsakant internetu

Užsakymams nuo 499€

14 dienų prekių grąžinimas

Pinigų grąžinimo garantija

Tarptautinė garantija

Siūloma naudojimo šalyje

100% Saugūs atsiskaitymai

Įvairūs atsiskaitymo būdai